Do Nepaměti

Strukturované drama
Určeno pro 3. a 4. třídy

Čas. dispozice:  3 vyučovací hodiny
Kde: U vás ve škole (třída s prázdným prostorem bez koberce)

,,Nepaměť nikde nezačíná a nikde nekončí. Jenom pořád roste a rozpíná se. Skládají ji dohromady všechny zapomenuté vzpomínky.“

PROČ JSOU DŮLEŽITÉ VZPOMÍNKY A JAK JE UCHOVAT?
S lektorkou se dostanete do místa Nepaměť, kde se vzpomínky sbírají, zkoumají a obchoduje se s nimi. Desetiletá Jasmína spolu s žáky se tam vydá, aby zachránila vzpomínku svého bratrance. Proč o ní přišel a kam se poděla? Potřebuje ji vůbec zpátky? Nestačilo by na ni jednoduše zapomenout?

Prostřednictvím strukturovaného dramatu si žáci zažijí příběh vycházející z předlohy Tomáše Končinského a Daniela Špačka Do Nepaměti.

Program lze zařadit do ŠVP v rámci průřezového tématu osobností a sociální výchova.

Za cíl si klade:

  • Rozvoj dětského čtenářství.
  • Rozvoj fantazie a empatie.
  • Seznámení se s problematikou tvorby vzpomínek a technikami jejich zaznamenávání.
Lektorka

MgA. Denisa Tchelidze vystudovala Katedru výchovné dramatiky DAMU v Praze. 

Zajímá se o divadlo ve výchově, divadlo fórum, přednes, teorii dramatické výchovy, strukturované drama a o vzdělávání pedagogů. V současnosti učí na Masarykově univerzitě, vede divadelní soubor a užívá si krás mateřské dovolené.

Co je strukturované drama?

Strukturované drama je jednou z forem dramatické výchovy, ve které lektor skrze prožitek provází žáky dějem příběhu. Forma má předem danou strukturu a díky ní se mohou žáci mnohem více seznámit s tématy příběhu a přemýšlet nad nimi.
Žáci vstupují do rolí. Jednají v nich a rozhodují. Následně společně s lektorkou zkoumají a reflektují motivy a důsledky rozhodnutí jejich postav.

Rámcová struktura programu

Lektorka vyrazí k vám do školy.

  1. Úvodem si lektorka s dětmi zahraje smyslové hry, které jim evokují jejich konkrétní vzpomínky. Ty si následně společně sdělí a výtvarně zaznamenají.
  2. Následuje seznamování s hlavními postavami příběhu prostřednictvím hry v roli. A diskuze o tom, zda je dobré vydat se do Nepaměti hledat ukradenou vzpomínku nebo je lepší na všechno zapomenout.
  3. Divadelní aktivity – Pomocí svého těla, hlasu a pohybu se stávají součástí Nepaměti a více ji tak poznávají.
  4. Podílení se na rozhodování – Žáci diskutují o tom, jestli má Jasmína prodat vzpomínku svého bratrance? Řeší otázky typu, jak vyčíslit cenu vzpomínky či jak se vyrovnat s její ztrátou.
  5. Závěrečná reflexe během níž proběhne mimo jiné i představení knihy a seznámení se s technikami uchovávání vzpomínek.
Cena

4000,- Kč za jednu realizaci.

* Pokud budete mít zájem o více realizací v jedné školce, je možné domluvit se na slevě.

Objednání a bližší informace

Email: info@divadlodip.cz    Telefon: +420 736 791 812