Ztracená věc

Výukový program
Určeno pro děti v 3–4. třídě ZŠ

Ztrácíme věci? Najdou se ještě?
Kam se podějí ty, které již nikdy nenajdeme? 

Prostřednictvím metod a technik dramatické výchovy projdeme příběhem ztracené věci, která nikam a nikomu nepatří, vypadá jako z jiného světa a  její nálezcem, který se ji ujme a následně stojí před rozhodnutím, zda věc odevzdá úřadu pro harampádí, anebo bude hledat místo, kam by mohla doopravdy patřit.

Zdroj: The lost Thing, Shaun Tan, 2010, animovaný film

Čas. dispozice:  3 vyučovací hodiny
Místo: třída s prázdným prostorem bez koberce

Téma: ztrácení věcí, svět fantazie

Předloha: Shaun Tan Stratená věc, Slniečkovo 2014, animovaný film Shaun Tan – The lost Thing

Průřezové téma: osobnostní a sociální výchova

Cíle: rozvoj dětského čtenářství, rozvoj fantazie, rozvoj empatie, tvorba etudy, tréning spolupráce

Rámcová struktura Programu

  1. Úvodní hry, hledání, pozorování.
  2. Seznamování se s klíčovou osou příběhu prostřednictvím hry v roly, čtení, tvorby soch a etud.
  3. Tvorba reklamy Úřadu pro harampádí.
  4. Rozhodování nechám ztracenou věc na místě pro nepotřebné věci, anebo budu následovat tajemné indicie a hledat pro ni jiné místo?
  5. Putování na tajemné místo.
  6. Projekce části filmu.
  7. Rozhodování nechám věc na tomto místě?
  8. Závěrečná reflexe, představení knihy a animovaného filmu.

Lektorka: MgA. Denisa Tchelidze vystudovala Katedru výchovné dramatiky DAMU v Praze. V současnosti realizuje výukové programy, učí na Masarykově univerzitě a na DAMU v Praze,vede divadelní soubor.

,,Shaun Tan je můj nejoblíbenější autor, jsem moc ráda, že inspirativní svět, který skrze obraz a text vytváří, nám je v této lekci zdrojem k prozkoumání světa fantazie.“

Denisa
 
CENA

3000,- Kč za jednu realizaci.

* Pokud budete mít zájem o více realizací v jedné školce, je možné domluvit se na slevě!

 
OBJEDNÁNÍ A BLIŽŠÍ INFORMACE

Email: info@divadlodip.cz    Telefon: +420 736 791 812