Stromocity v angličtině – příběhy z antického Řecka

Interaktivní storytellingové představení v angličtině

Určeno pro 3. – 5. třídy či variace pro 6. a 7. třídy
Kde: u vás
Čas. dispozice: 50 minut 

Maximální kapacita: 45 dětí

Stromy slyší, stromy vidí, stromy chtějí vyprávět. A my vás je můžeme naučit poslouchat.

Interaktivní storytellingové představení skládající se ze tří krátkých příběhů.

  • O Oidipovi a sfinze – příběh o tom, jak je důležité naslouchat stromů.
  • O Amorovi a Dafné – příběh o tom, jak je důležité mít svolení druhých, než začneme zasahovat do jejich osobního prostoru.
  • O Pygmalionovi – příběh o tom, jak je důležité chovat se ke všemu a ke všem laskavě a s respektem. 

Příběhy jsou protkané drobnými interakcemi a zapojováním do děje, aby se děti lépe orientovali v příběhu.

Příběhy jsou na úrovni angličtiny B1 až B2. Vypravěč přeskakuje mezi angličtinou a snaží se přizpůsobit náročnosti obecenstvu. 

Hrají: Vojtěch Žák
Kostým: Andrea Hurych
Foto: Martin Žantovský, Ondřej Vraštil

Treecity in English – stories from ancient Greece

An interactive storytelling performance in English

For primary schools
Where: at your place
Time: 50 minutes 

Trees can hear, trees can see, trees want to tell stories. And we can teach you to listen to them. 

An interactive storytelling performance composed of three short stories. 

  • Oidipus and Sphinx – a story about how important it is to listen to the trees. 
  • Amor and Daphne – a story about how important it is to have consent before we touch somebody.
  • Pygmalion – a story about the importance of treating everything and everybody with kindness and respect. 

The stories are accompanied by short activities for the kids. Taking part in the story will make it easier for them to comprehend it. 

The stories correspond to English levels of B1 to B2. The storyteller can switch between Czech and English to adapt the difficulty to the needs of the audience. 

Storyteller: Vojtěch Žák
Costume: Andrea Hurych
Photos: Martin Žantovský, Ondřej Vraštil

Galerie
Storyteller
Vojtěch Žák

spisovatel, vypravěč

Vojta si vymýšlí příběhy, co si jenom pamatuje, od 13 let je i sepisuje a od 18 let i vydává. Kromě toho pořádá a facilituje mezinárodní vzdělávací programy a ve volném čase (kterého bohužel moc není) hraje divadlo, ať už před svojí přítelkyní, nebo pro veřejnost. 

Vojtěch Žák

writer, storyteller

 Vojta has been coming up with stories for as long as he can remember. He has been writing them down since 13 years old, and publishing them since 18. Apart from that, he organizes and facilitates international educational programs, and in his free time (which is a scare commodity for him) he plays theater, either for his girlfriend, or publicly.

Objednávky/Orders

info@divadlodip.cz
+420 736 791 812

4 000 CZK 

* Pokud budete mít zájem o více realizací v jedné školce, je možné domluvit se na slevě.

* Should you be interested in multiple runs of Treecity in one kindergarten, we can agree on a discount.

Projekty stromocity

Stromocity je ucelený projekt, na jehož základě vzniká celá řada programů a představení pro děti. Při tvorbě všech programů jsme se inspirovali filozofií Petera Wohllebena. Jeho fakta o přírodě a stromech vytváří ucelenou strukturu, jak chápat svět kolem nás. A to je něco, co chceme předávat již té nejmladší generaci. Propojenost stromů, jejich struktura a schopnost spolupráce v nás probudila chuť vytvářet příběhy, které metaforicky tyto principy popisují a dál rozvíjí. Každé naše Stromocity nabízí něco nového. Jak po stránce divadelní, tak i příběhové.