Stromocity

STROMOCITY V ANGLIČTINĚ

Interaktivní storytellingové představení v angličtině

Určeno pro děti 3+
Kde: u vás
Čas. dispozice: 50 minut 

Stromy slyší, stromy vidí, stromy chtějí vyprávět. A my vás je můžeme naučit poslouchat.

Interaktivní storytellingové představení skládající se ze tří krátkých příběhů.

  • O vrbě, která si nenechala nic pro sebe.
  • O dubové lásce, která porazila smrt.
  • O vysokém topolu, co dohlédl nejdál ze všech.

Po zhlédnutí představení dostanou děti od herce komiksové omalovánky, kam si mohou všechny příběhy zakreslit.

Hrají: Vojtěch Žák
Kostým: Andrea Hurych
Foto: Martin Žantovský, Ondřej Vraštil

TREECITY IN ENGLISH

An interactive storytelling performance in English

For children 3+
Where: at your place
Time: 50 minutes 

Trees listen, trees see, trees want to tell stories. And we can teach you to hear to them. 

Interactive storytelling performance composed of three short stories. 

  • About a willow that did not keep anything to herself.
  • About oak who has beaten death
  • About a high aspen who saw further away then anyone else

After the performance, children will receive a coloring book from the storyteller where they can draw and paint all stories.

Storyteller: Vojtěch Žák
Costume: Andrea Hurych
Photos: Martin Žantovský, Ondřej Vraštil

Galerie
Storyteller
Vojtěch Žák

spisovatel, vypravěč

Vojta si vymýšlí příběhy, co si jenom pamatuje, od 13 let je i sepisuje a od 18 let i vydává. Kromě toho pořádá a facilituje mezinárodní vzdělávací programy a ve volném čase (kterého bohužel moc není) hraje divadlo, ať už před svojí přítelkyní, nebo pro veřejnost. 

Vojtěch Žák

writer, storyteller

 Vojta has been coming up with stories for as long as he can remember. He has been writing them down since 13 years old, and publishing them since 18. Apart from that, he organizes and facilitates international educational programs, and in his free time (which is a scare commodity for him) he plays theater, either for his girlfriend, or publicly.

Objednávky/Orders

info@divadlodip.cz
+420 736 791 812

4 000 CZK 

* Pokud budete mít zájem o více realizací v jedné školce, je možné domluvit se na slevě.

* Should you be interested in multiple runs of Treecity in one kindergarten, we can agree on a discount.